۲۴ هزار متر مربع
۱۰۴ اتاق , VIP 9 اتاق
۱۹ طبقه روى زمین , ۷ طبقه زیرِ زمین
۲ هال پذیرایى، استخر شنا، سالن ورزش