ساختمان سكه واقع در نياوران
خيابان كامرانيه ٩ واحد وداراي
لابي مجلل استخر سونا جيم روف گاردن

مدیریت کل پروژه